Royal/White Mini Concerto with University of Kansas